tiistai 22. elokuuta 2017

S Teatterilava on olemassa myös poliitikkoja varten

Dialogi ja avoin keskustelu ovat tie eteenpäin. EU:ssa on ongelmia ja mahdollisuuksia. Ongelmia ei voi korjata, ellei niitä ensin selväkielisesti nimeä ja nosta pöydälle. Tämä tulee ottaa selväksi linjaksi. Oikea linja on rehellinen, asiallinen ja vastuullinen.

Jos poliitikolla on hurja tarve teatterin tekemiseen, tehköön hän sitä vapaa-ajallaan, mieluiten teatterilavalla. 

[pörrökorvainen ja kerubinkasvoinen maltillisuuden mestari Kyuu Eturautti blogissaan 11.7.2017 julkaisemassaan merkinnässä Ihmelääke EU:lle tai edes prioriteettien tarkastus]

S Presidentti Trump rajoista

Vaikka toivotamme aina tervetulleiksi uudet kansalaiset, joilla on samat arvot ja jotka rakastavat kansaamme, rajamme ovat aina suljettuja kaikenlaiselta terrorismilta ja ekstrimismiltä. Taistelemme ankarasti radikaalia islamilaista terrorismia vastaan ja me voitamme. Emme voi hyväksyä niitä, jotka torjuvat arvomme ja käyttävät vihaa oikeuttaakseen viattomiin kohdistuvan väkivallan

[Yhdysvaltain presidentti Donald Trump 6.7.2017 Puolassa pitämässään puheessa]

S Mr. Gay Finland -äänestyksen tuotot maahanmuuttajille

Assosiaatioharhaa, eli toisiinsa liittymättömien asioiden mielikuvallista yhteen kytkemistä, hyödynsi myös Seta omassa maahanmuuttopropagandassaan. Tänä vuonna yhdistys ohjasi Mr. Gay Finland -kilpailun puhelinäänestyksestä keräämänsä tuotot HeSetan ”Together-työlle, joka järjestää vertaistuellista toimintaa turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille LHBTIQ-ihmisille”. Jo viime vuonna varat suunnattiin Amnestyn HLBTI-ryhmälle.

En voinut äänestää kyseisessä vaalissa lainkaan, sillä en halunnut tukea pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa. Sitä tuetaan aivan liikaa jo verovaroistakin. Niinpä kilpailun järjestäjät tekivät epäreilusti suuntaamalla puhelinäänestyksen tuottamat varat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittymättömään poliittiseen propagandatyöhön, jolla puututaan valtiolliseen väestöpolitiikkaan, ulkopolitiikkaan ja turvallisuuspolitiikkaan.

En tarkoita, etteivät ”vähemmistöjen vähemmistöjen” asiat eivät olisi tärkeitä. Mutta tarkoitan, että Setan nyt tukemat maahanmuuttajavähemmistöt eivät ole mitään vähemmistöjä vaan suomalaisiin verrattuina enemmistöjä niin maailmanlaajuisesti katsoen kuin nykyiset syntyvyysluvut huomioon ottaen pian myös Suomessa.

Assosiaatioharhaa hyödyntäen Seta pakottaa jäseniään ja tukijoitaan hyväksymään toiminnassaan lisukkeita, jotka eivät kuuluisi yhdistyksen toimintaperiaatteisiin. 

[filosofi Jukka Hankamäki blogissaan 1.7.2017 julkaisemassaan merkinnässä Seta hyödyntää assosiaatioharhaa. Seta on järjestö, joka esittää olevansa kaikkien sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edunajaja.]

S Ihmisoikeuksiin ei kuulu subjektiivinen oikeus saada muuttaa Suomeen

Ihmisoikeuksiin ei tietenkään kuulu oikeus saada muuttaa Suomeen. Toki jokainen saa yrittää saada oleskelulupaa Suomeen – siinä onnistuu, jos saa täältä työ- tai opiskelupaikan tai puolison. Ulkomaalaislain säädösten pitäisi riittää kaikille; silloin kaikki maahanmuuttajat olisivat tasa-arvoisia. Nyt meillä sen sijaan tarjotaan ohituskaista kaaosmaiden rikkaille ja röyhkeille, joilla on varaa maksaa tuhansia euroja rikollisjärjestöille ihmissalakuljetuksesta. Se on väärin jo siksikin, että ne oikeasti hädänalaisimmat odottavat pakolaisleireillä, eikä heillä ole varaa maksaa rikollisjärjestöille.

Ei myöskään ole ihmisoikeuksien polkemista, että halutaan rajoittaa sellaista maahanmuuttoa, josta on paljon ja vakavia negatiivisia seurauksia Suomelle ja suomalaisille, niin turvallisuuden kuin taloudenkin kannalta. On kiistämätön tilastofakta, että maahanmuuttajista muslimimaalaiset ovat heikoimmin integroituvia, surkeimmin työllistyviä ja kaikkein rikollisimpia. Saksalaisen tutkimuksen mukaan islaminuskoisuus itsessään jo vähentää halua integroitua eurooppalaisiin yhteiskuntiin.

Ihmisiä tulee tietenkin auttaa. Mutta siihen on löydettävä järkevämpiä tapoja kuin siirtää maailman sadat miljoonat huono-osaiset Eurooppaan![...] 

[Jaakko Häkkinen 29.6.2017 blogissaan julkaisemassaan merkinnässä Matti Vanhanen, Touko Aalto ja ääripäiden hahmottamisen vaikeus]

S On harhaluulo, että jokainen Suomessa tai muualla länsimaissa asuva ei-länsimainen ihminen haluaisi suomalaistua tai länsimaistua

Päällimmäinen havaintoni on, että vieraiden kulttuurien ihmiset ihan oikeasti uskovat oman kulttuurinsa arvomaailmaan. Heistä se on oikein. Kun he tutustuvat länsimaihin, niin he ihmettelevät meidän kulttuuriamme, tapojamme ja käytöstämme samalla tavalla kuin me ihmettelemme vieraita tapoja kaukomailla. He pitävät meitä omituisina ja erikoisina ja saattavat ihmetellä suuresti jopa sellaisia asioita, joita me pidämme ihan normaaleina ja itsestäänselvinä. Heille meidän tapamme ja kulttuurimme ovat vieraita ja eksoottisia. Mutta he myös paheksuvat monia asioita samalla tavalla kuin mekin paheksumme tiettyjä asioita muissa kulttuureissa. On harhaluulo, että jokainen Suomessa tai muualla länsimaissa asuva ulkomaalainen haluaisi suomalaistua tai länsimaistua. Eivät he halua, sillä he pitävät meidän ajatusmaailmaamme vääränä. Heillä on omat syynsä länsimaissa asumiseen ja se ei välttämättä lainkaan ole meidän kulttuurimme tai yhteiskuntamme ihailu tai parempana pitäminen. He voivat kyllä tänne sopeutua, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että he oppivat, mitä täällä pidetään oikeana tai vääränä, ja he välttävät meidän arvomaailmamme avointa arvostelua tai rikkomista, mutta he eivät välttämättä lainkaan usko arvomaailmaamme tai hyväksy sitä. Tämä on erittäin tärkeä asia ymmärtää. 

[Näin oli lausuttu Musta orkidea -blogissa 4.4.2017 julkaistussa merkinnässä Älkää erehtykö luulemaan, että koko maailma ajattelee länsimaalaisittain.]

S Esi-isämme vihasivat metsää

Puunhalailu ja luonnon mystifiointi on osa isompaa aatteellista virtausta. Sen mukaan ihminen on menettänyt yhteytensä luontoon. Ennen puiden ja ihmisten suhde oli läheisempi. Puita kunnioitettiin. Ymmärsimme toisiamme.

Todellisuus on kuitenkin tarua karumpi. Esi-isämme vihasivat metsää.

Suomalaiselle talonpojalle metsä ei ollut kaunistus vaan kauhistus, petojen ja rosvojen piilopaikka. Metsää siedettiin vain silloin, kun sen sai häädetyksi mahdollisimman kauas omasta pihapiiristä. Se oli parhaimmillaan tukkipuuna tai kaskeksi poltettuna.

Ikihongista ja koskemattomasta aarniometsästä tuli maisemaihanne vasta 1800-luvun lopulla, kun kansallisromantikot nostivat aidon luonnon yhdeksi suomalaisen identiteetin rakennuspuuksi.

[Tiede-lehden päätoimittaja Jukka Ruukki 9.8.2017 Tiede-lehden verkkosivustolla julkaistussa blogimerkinnässään Mystiikka palasi metsään, joka on samalla lehden ao. numeron pääkirjoitus]

S Yhdysvaltalainen vasemmisto toimii kuin talibaanit

Kun amerikkalainen vasemmisto tuhoaa historiallisia muistomerkkejä, kuten Robert E. Leen patsaan, se muistuttaa Talebanien tavoista tuhota vuosisatoja vanhoja buddistien patsaita sekä islamilaisen valtion jatkuvan väkivallan kristittyjen kirkkoja ja muistomerkkejä kohtaan.

[Oikea media -verkkolehdessä julkaistui Jukka Rahkosen suomennos alun perin oikeinajattelevien ihmisten piirissä pahamaineisella englanninkielisellä Breitbart-sivustolla julkaistuneesta Awr Hawkinsin kirjoittamasta kolumnista American Left Adopts Taliban Tactics in Destruction of Historical Icons, jonka suomennoksen otsikko kuuluu siis Yhdysvaltojen vasemmisto toimii kuin Talebaanit tuhotessaan historiaa.]

maanantai 21. elokuuta 2017

S Nationalismia torjutaan samoista syistä kuin seksuaalisuuttakin

Koska nationalismi on luonnonvaraista ja kuuluu ihmisluontoon, se on ominaista kaikille. Jokaisesta ihmisestä kuoriutuu helposti esiin natsi, mikäli hänet laitetaan tietynlaisiin olosuhteisiin, joissa hänen etunsa ovat vaarassa. Tämän totesivat jo Frankfurtin koulukunnan filosofit, joista suurin osa oli kommunisteja tai sosialisteja. Valistuksen kriitikkoina he varoittivat luottamasta liikaa massojen hyvyyteen, suvaitsevuuteen ja järkeen.

Nationalismia torjutaan samoista syistä kuin seksuaalisuuttakin. Myös seksuaalisuuteen suhtaudutaan häveliäästi, ja ihmiset pyrkivät salaamaan luonnonvaraisen käyttäytymisensä. Mikä asiassa sitten aiheuttaa salailun tarvetta?

Vastaus tähänkin on yksinkertainen. Ihmisiä hävettää oma eläimellisyytensä, jonka pelätään paljastuvan kulttuuristen kerrosten alta, kun ihmisten luonnonvaraiset tarpeet ja intohimot tulevat esiin. Nationalismia ja seksuaalisuutta yritetään siis torjua perimmältään siksi, että halutaan estää ihmisen luonnonvaraisuutta paljastumasta.

Tämä johtaa kuitenkin nopeasti kaksinaismoralismiin, sillä aivan kuten jo totesin, omia etujaan saalistava paha natsi asuu jokaisen ihmisen pintakuoren alla karvapeitteen tuuheudesta tai ihonväristä riippumatta. Salailu, peittely ja poliittisen korrektiuden varjelu ovat vastoin ihmisluontoa. Koska oman edun puolustaminen asuu kaikissa ihmisissä, sen kiistäminen on valheellista.

[filosofi Jukka Hankamäki blogissaan 9.8.2017 julkaisemassaan merkinnässä Miksi kansallismielisyys kiihottaa ja torjutaan?]

S Islam kannattaa tuntea, jotta tietää, mistä puhuu

Keskeinen este islamin paremmalle ymmärtämiselle nykyään – ehkäpä suoranaisen pe­lon li­säksi – on huoli­maton kielenkäyttö. Otetaan esimer­kiksi paljon ylistetty ”sota ter­rorismia vastaan”. Tarkemmin analysoituna ilmaus ”sota terrorismia vastaan” on yhtä jär­jellinen kuin sota ”salamaso­taa”, ”luo­teja” tai ”strategista pommit­tamista” vastaan. ”Sota terrorismia vastaan” antaa ymmärtää, että on täysin hyväksyttävää, että vihollinen pyrkii tuhoamaan meidät – ja vieläpä onnistuu siinä – kunhan vain vi­hollinen ei käytä sen yh­teydessä ”terro­rismia” välineenään.

Pitäisi olla itsestään selvää, että ”terrorismi” on taktiikka tai sotajuoni, jota käytetään päämäärän saavut­tamiseen. Se, mikä meidän tulisi ym­märtää, on islamilaisen terro­rismin päämäärä, ja loo­gisesti se edellyttää islamin ymmärtämistä.

[Näin oli lausuttu Ibn Matti -blogissa 21.8.2017 julkaistussa merkinnässä Mitä lännen tulee tietää: Johtopäätelmät ja usein esitettyjä kysymyksiä.]

S Mikä on kehitysavussa tärkeää

Kehitysapuakin  jakaisin paljon enemmän kuin pelkkiä kondomeita. Erityisesti satsaisin naisten ja ehkä miespuolistenkin nuorten koulutukseen, sillä sen avulla saataisiin paljon kestävämpiä tuloksia kuin käyttämättä jääviä kondomeja jakamalla.

Sen sijaan ruuan jakamisen lopettaisin tykkänään, sillä sen merkittävin seuraus on paikallisen maataloustuotannon tilanteen vaikeuttaminen ja sitä kautta Afrikan pysyminen muiden avun varassa täältä ikuisuuteen. Sellainen ei ole inhimillisesti eikä ekologisesti kestävää, vaikka nopeasti ajatellen vaikuttaakin inhimilliseltä. Siis vaikuttaa.

[Näin oli lausuttu Professorin ajatuksia -blogissa 17.8.2017 julkaistussa merkinnässä Pentti Linkola tarinoi loogisen epäloogisesti. Kirjoituksen aiheena oleva Pentti Linkola on kalastaja, filosofi ja ekofasisti, jota monet kummasti kunnioittavat.]

[[Lisä-PS. Tätä nykyä julkaisen linkitysmerkintäni niin Facebookissa, Google Plussassa kuin näiden kahden avoimen lähdekoodin kilpailijassa Diasporassa.]]

S Oikeaoppinen toimintatapa huonon asiakaspalvelijan kohdatessa on...

Oikeaoppinen toimintatapa huonon asiakaspalvelijan kohdatessa ei olekaan ruveta nysväämään minkään prosenttilaskurin kanssa, vaan ottaa tyypin nimilapusta nimi muistiin ja lähettää palautetta firman kotisivuilta löytyvään sähköpostiosoitteeseen. Nykypäivänä yksikään firma ei ohjeista työntekijöitään siihen malliin, että viekää asiakkaiden rahat ja toivottakaa ne sitten tervemenneiksi helvettiin, vaan pomo on varmasti hyvin kiitollinen, jos hänelle käräytetään firman mainetta pilaavia huonoja työntekijöitä.

(Huomautan kuitenkin, ettei tässä kannata odottaa, että tyyppi saisi siltä seisomalta kenkää. Toisaalta siksi, ettei Suomessa yleensäkään ole tapana jaella mitään Diili-tyyppisiä "you're fired"-pikavoittoja, ja toisaalta siksi, että... no, diplomaattisesti sanottuna asiakkaiden valitukset eivät yleensä ole ihan niin täysijärkisiä kuin asiakkaat itse ehkä luulevat.)

Vastaavasti jos asiakaspalvelija on poikkeuksellisen hyvä, oikea tapa on taas lähettää firmalle asiasta palautetta. Vaikka hän ei varmasti pahastu tipistäkään, ylennykset, palkankorotukset ja työsuhteen jatkumisen varmuus merkitsevät kuitenkin pitkällä tähtäimellä enemmän.

[Näin oli lausuttu Pekan porstua -blogissa 21.8.2017 julkaistussa merkinnässä Asiantuntijan näkemys tippikulttuurista.]

S Aluksi Al-Jazeera -kanava oli varsin mainio uutislähde

Aluksi Al-Jazeera täytti lupauksensa antaa katsojilleen erilaisia näkökulmia. Kuherruskuukautta kesti kuitenkin vain 5 vuotta. Isäntämaa Qatar oli jo pitkään ajanut Saudi-Arabiasta poikkeavaa teologis-poliittista linjaa ja suojellut Muslimiveljeskunnan ideologian läheisiä ryhmittymiä, joita Saudi-Arabia pitää vihollisenaan. Hiljalleen tämä poliittinen agenda sotkeutui mukaan uutisointiin, kunnes saavutettiin piste, jolloin arabiankielisen Al Jazeeran uutisointia ei voitu pitää edes näennäisesti objektiivisena. 

[uussuomalainen tutkija Alan Salehzadeh blogissaan 8.8.2017 julkaisemassaan merkinnässä Näkökulma: Qatarilainen Al-Jazeera-kanava on muuttunut vapaasta mediasta Muslimiveljeskunnnan äänitorveksi]

S Kansallissosialismi oli sosialistinen aate

Natsismin pitää uudistua. Meidän pitää olla vielä sosialistisempia kansaa kohtaan. Kansan silmissä meidän on oltava oikeudenmukaisia ja avokätisiä johtajia.

[natsi-Saksan propagandaministeri Joseph Goebbels vuonna 1943]

[PS. Voit myös niin halutessasi käydä lukemassa Liberalismiwikistä perusteluita sille, että kansallissosialismissa oli sosialistisia piirteitä.]

sunnuntai 20. elokuuta 2017

S Valheellinen itseidentifikaatio politiikassa

Toinen yleinen ongelma akseleille sijoittumisessa on valheellinen itseidentifikaatio: esimerkiksi monet liberaaleina itseään pitävät vastustavat valinnanvapautta vieraissa kielissä ja haluavat ilman päteviä perusteluja pakottaa kaikki suomenkieliset opiskelemaan pientä naapurikieltä, joka ei hyödyllisyydessä ole lähelläkään vieraiden kielten kärkijoukkoa. Tyypillistä onkin epäjohdonmukaisuus ja suorastaan älyllinen epärehellisyys, jossa ollaan liberaaleja vain silloin kun se sopii omaan ideologiaan, mutta rajoittavia muiden ideologioiden suuntaan. 

[kielitieteilijä Jaakko Häkkinen blogissaan 16.6.2017 julkaisemassaan merkinnässä Jag är persu]

S Yhdysvallat ei tule saamaan itselleen suurta valtionjohtajaa enää koskaan

Isukki ei ole tulossa. Kukaan ei ole. Amerikan miehet eivät voi odottaa jonkun tulevan ja nousevan feministejä ja antirasisteja vastaan ja samalla seisoa hänen takanaan ja sanoa ”juuri näin”. He eivät voi odottaa valtaansa äänestetyn johtajan pistävän kuriin suurbisnesmaailmaa, pankkeja ja kaikkia juonia ja ahneuden sanelemia puhalluksia, jotka todellisuudessa määrittelevät maan politiikan. Nämä ihmiset vihaavat sinua, eivätkä he välitä mitä haluat tai ajattelet. Ei ole väliä mitä sinulle tapahtuu, he uskovat kaiken olevan sinulle oikein. Ja jos et tee asialle mitään ja ota kohtaloa käsiisi – olet todella ansainnut sen.

Mitä tapahtuukaan valkoisille amerikkalaisille miehille – ja kaikille miehille jotka ovat haluttomia tai kyvyttömiä hyötymään identiteettipolitiikasta – on homma kiinni heistä itsestään, meistä.

[Näin oli lausunut yhdysvaltalainen paha kirjailija Jack Donovan Sarastus-verkkolehdessä 8.11.2016 julkaistussa kirjoituksessaan Kukaan ei tee Amerikasta suurta, joka oli kirjoitettu ennen Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleja]

[Tekstin kohta "Kysyin meksikonamerikkalaiselta Trumpin kannattajalta" lienee kirjoituksen kääntäneen Lauri Starkin moka. Mutta olen minä suomalaisen mediakentän tuotoksissa aikaisemminkin bongannut vastaavanlaisia käännösvirheitä, kuten sen, että presidentti Obama on "afrikanamerikkalainen".]

S Parempaa puoluetta kuin SDP ei löydy

Niin kuin lukija hyvin tietää, on SDP nimenomaan työväenpuolue. Kaikki sen toiminta ennen, nyt ja tulevaisuudessa keskittyy nimenomaan suomalaisen työväestön etujen ajamiseen. Demaripuolueen toiminnan punaisena lankana on olla jalat maassa toimiva, realismiin keskittyvä puolue joka ei koskaan unohda kannatuksensa pohjaa eli tavallista suomalaista työtätekevää miestä ja naista. Puolue tietää, mihin sen kannatus pohjaa, ymmärtää kunniavelkaansa ja maksaa sitä ylpeänä.

Samanlaisia ovat myös demarijohtajat ja -vaikuttajat. Heidän vakaa ja vastuullinen toimintansa pohjautuu henkilökohtaisiin pitkiin työuriin jotka he ovat tehneet ennen antautumistaan työväestön poliittisiksi vastuuhenkilöiksi. Heitä yhdistää nöyryys, harkitsevuus ja vaatimattomuus. Porvareille ominaista korskeaa pröystäilyä ei heistä löydy.

[Näin oli lausuttu Yrjöperskeles-blogissa 6.8.2017 julkaistussa merkinnässä Kun demari maailman pelasti.]

[PS. Äkkiä vaaliuurnille!]

S On realismia ottaa tietoturva huomioon

En minäkään pidä siitä tavasta millä tietoyhteiskuntaa ajetaan hutiloiden joka paikkaan kuin käärmettä pyssyyn. Pidän vielä vähemmän ulkoistus- ja pilvipalveluvimmasta jotka nostavat kuluja ja pahentavat tilannetta etenkin huonon hallinnon parissa. Tämä on kuitenkin se maailma jossa elämme ja olemme itse kukin velkaa itsellemme olla valppaana tietojemme kanssa. Silmät auki, järki käteen, tietoturvaohjelma joka laitteelle – mitään kovin ihmeellistä ei tarvita. Vain välinpitämättömyydestä täytyy luopua.

[Kyuu Eturautti 28.7.2017 bloginsa merkinnässä Tietoturvaa, pyh]

S Halla-aho toivoo Suomeen sisäistä federalismia

Keskusta ajaa valtapoliittisista syistä maakuntauudistusta, mutta – kokoomukselle tärkeä – SOTE-uudistus on uudelleenvalmisteltavana: siksi maakuntauudistusta ei välttämättä tällä vaalikaudella saada hyväksyttyä.

Halla-aho kannattaa kuitenkin maakuntien itsehallinnon vahvistamista siten, että itsehallinnollisille maakunnille siirretään osittain kunnille ja valtiolle kuuluvaa päätösvaltaa, esimerkiksi verotusoikeutta. Suomen sisäinen federalismi olisi hänen mukaansa erittäin hyvä kehityssuunta: ”Suomessa on perinteisesti keskitetty päätösvaltaa keskusvallalle Helsinkiin, mutta se ei toimi maassa, joka on alueellisesti ja väestöllisesti niinkin heterogeeninen kuin Suomi tällä hetkellä on.

Vahva paikallishallinto, jolla olisi omaa lainsäädäntövaltaa, pystyisi mielestäni paremmin ottamaan huomioon paikalliset erityispiirteet,” hän toteaa.

[Näin oli lausuttu Kansalainen-verkkolehdessä 21.7.2017 julkaistussa Petri Saarelan kirjoittamassa uutisartikkelissa Jussi Halla-aho: Suomella on Baltian mailta paljon opittavaa.]

S Suvaitsevais-tiedostavan ihmisen sertifikoiman uhristatuksen omaavilla ihmisillä on tiettyjä yhteisiä piirteitä

Sen olen kyllä hahmottanut, että suvaitsevais-tiedostava ihminen ei voi, tai lähinnä ei halua nostaa uhristatuksen asemaan (ja kyllä, juuri nimenomaan hänellä nykyisin se oikeus on, ei kenelläkään muulla) muita kuin tietynlaisia ihmisiä. Suvaitsevais-tiedostavan ihmisen sertifikoiman uhristatuksen omaavilla ihmisillä on tiettyjä yhteisiä piirteitä:

1. He asuvat tai ovat sukujuuriltaan mahdollisimman kaukana Suomesta.

2. He puhuvat kieltä, joka on mahdollisimman kaukana suomen kielestä.

3. He näyttävät mahdollisimman paljon toisenlaisilta kuin kantasuomalainen.

4. Heidän kulttuurinsa on mahdollisimman kaukana kantasuomalaisesta kulttuurista.

5. He ovat sellaisten kansojen edustajia, joita maailmassa on selvästi enemmän kuin suomalaisia jotka puolestaan muodostavat maailman ihmisistä hyvin, hyvin pienen vähemmistön.

Jos mietitään suvaitsevaisen (ja sitä myötä kyseenalaistamattoman) uhristatuksen saaneita kansoja niin ensimmäisenähän sellaisen saivat somalit, joita löytyy maailmasta noin 15 – 17 miljoonaa. Tuoreimmat suosikithan ovat tietysti arabit, joita puolestaan on maailmassa tommonen vaivainen 450 miljoonaa. Lisäksi suosikkeja ovat iranilaiset sekä Afganistanista (lue: Iranista) tulevat pataanit, tadzikit sekä hazarat joita yhdessä afganistanilaisiksi kutsutaan vaikka sellaista kansaa ei varsinaisesti ole olemassakaan. Uusi aalto on tulossa Afrikasta ja sieltä on luonnollisesti luvassa uusia suosikkikansoja.

Koska itse elän tylsässä ja mielikuvituksettomassa insinööritodellisuudessa tulee mieleeni se, että olisihan tässä lähempänäkin kansoja jotka ovat suoranaisessa sukupuuton ja totaalisen tuhoutumisen vaarassa.

[Näin oli lausuttu Yrjöperskeles-blogissa 14.7.2017 julkaistussa merkinnässä Uhriksi kelpaamattomat.]

S It Takes a Village

Mutta kulta-aika alkoi hiljalleen nakertua 60-luvulta lähtien. Säätykierto hidastui ja palkkaerot alkoivat kasvaa. Ajatus meidän lapsistamme mureni 2000-luvulle tultaessa täysin ja koulut segregoituivat sosiaalisesti. Kulta-aikaa kaivaten mm. Clintonit ovat puhuneet siitä miten lapsen kasvatukseen tarvitaan koko kylä, mutta puheet eivät ole johtaneet tuloksiin, koska yhteisvastuun luomiseen ei riitä pelkkä ylhäältä tuleva mahtikäsky.

Samalla kun koulut ja lähiöt segregoituivat, koulujen tasoerot kasvoivat voimakkaasti. Putnam kuvaa alempien sosiaaliluokkien kouluja paikoiksi joissa kaikki aika kuluu järjestyshäiriöiden käsittelyyn ja oppilaiden turvallisuuden takaamiseen. Alempien sosiaaliluokkien perheet romahtivat. Siinä missä ylemmät sosiaaliluokat satsaavat henkisiä ja taloudellisia resursseja lapsiinsa, alempien sosiaaliluokkien äidit kasvattavat lapsiaan yksin. Tai jättävät lapsensa heitteille ainakin henkisesti – joko siksi että työ vie äidin kaiken ajan tai siksi että äitien elämää leimaa huumeiden käyttö ja konfliktintäyteinen elämä nopeasti vaihtuvien enemmän tai vähemmän asosiaalisten poikaystävien kanssa. Mutta nykyajan kuvakaan ei ole kokonaan musta: ainakin ylempien sosiaaliluokkien naisten ja joidenkin vähemmistöjen koulutustaso ja urakehitys on parantunut oleellisesti.

USA:n 50-luku oli kulta-aikaa myös siinä suhteessa, että poliittinen eliitti kykeni kongressissa tehokkaaseen yhteistyöhön yli puoluerajojen. Tilanne on tässä suhteessa kääntynyt päälaelleen. Polarisaatio nousi huippuunsa vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Suomessa poliittisen eliitin yhteistyö näyttäisi eläneen samantyyppisen kehityskaaren. 50-luvun kaupunginvaltuustoissa Kokoomuksen ja SDP:n ns. aseveliakseli teki tehokasta yhteistyötä. Valtakunnan tasollakin tehtiin runsaasti sosiaalisia uudistuksia. Sittemmin poliittisen järjestelmän kyky tehdä uudistuksia on romahtanut. Eduskunnasta on tullut puhdas riitelyn näyttämö. 

[Jukka Aakula 2.7.2017 Sarastus-verkkolehdessä julkaistussa kirjoituksessaan Ideologioiden taistelusta koheesion edistämiseen]

S Googlen käytännön mukaan ihmisiä ei pidä kohdella heillä yksilöinä vaan ryhmiensä edustajina

Damore ei puolustanut perinteisiä sukupuolirooleja tai ihmisten kohtelemista sukupuolensa edustajana, päinvastoin. Hän ehdotti muistiossaan, että Google luopuisi ihmisten kohtelemisesta ryhmiensä edustajina ja arvioisi kutakin työntekijää hänen yksilöllisten piirteidensä ja ansioidensa mukaan.

Damore esitti konkreettisina ehdotuksinaan, että moninaisuutta tai “diversiteettiä” ei tulisi nähdä moraalisena kysymyksenä. Hän toivoi, ettei konservatiiveja eristettäisi niin, että he joutuvat työpaikalla elämään kuin kaapissa. Lisäksi hän esitti, että Google kohtaisi omaan kulttuuriinsa kuuluvat ennakkoluulonsa ja luopuisi vain jollekin etniselle ryhmälle tai rodulle suunnatuista ohjelmista ja kursseista. Googlen tulisi myös tarkemmin miettiä, mitä hyötyä ja mitä kustannuksia sen erilaisuutta juhlivista ohjelmista on.

Bloombergin mukaan Damore on erotettu. Irtisanomisperusteena on “sukupuolistereotypioiden ikuistaminen”.

[Näin oli lausuttu Suomen uutisissa 8.8.2017 julkaistussa uutisartikkelissa Työntekijä kritisoi Googlen erilaisuutta hehkuttavaa henkilöstöpolitiikkaa enemmistöä syrjiväksi ja keskustelua tukahduttavaksi – Google todisti syrjinnän antamalla työntekijälle potkut.]

[PS. Kyse tässä on siis Googlen ohjelmistoinsinöörinä toimineen James Damore'in kirjoittamasta yhtiön sisäisestä muistiosta.]